Hovedseksjon

DigiHelsestasjon

Gutt med mobil

I Helsenorge-appen kan ungdommene: 

 • be om time med helsesykepleier – fysisk eller på telefon
 • få påminnelse om time med helsesykepleier    
 • avlyse time med helsesykepleier – helt inntil timen starter
 • få oversikt over timehistorikken hos helsesykepleier på skolen
 • få viktige meldinger fra skolehelsetjenesten rett på mobilen
 • lese om hva de kan snakke med skolehelsetjenesten om

Hvordan få tilgang til appen? 

 • Last ned appen «Helsenorge» fra App Store eller Google Play på mobilen
 • Bestill MinID-bruker, hvis de ikke har det fra før: https://minid.no/kom-i-gang/registrer-deg/
 • Logg på med elevens egne MinID-konto

 

Om Digital helsestasjon

Digital helsestasjon for ungdom testes frem til sommeren for noen skoler i bydelene Alna og Nordre Aker.

Tjenesten er en del av «DigiHelsestasjon – Ungdomsløsningen»,et stort nasjonalt samarbeidsprosjekt som digitaliserer den offentlige helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet, og eies av Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune (OVK).

Les mer om «DigiHelsestasjon – Ungdomsløsningen»

Helsenorge-app for youth

Youth over 13 years of age can now contact the public health nurse through the ‘Helsenorge’-app. This is a trial period for some schools in Oslo until the summer.

In the Helsenorge-app young people can:

 • Ask for an appointment with a public health nurse – in person or by telephone
 • Receive a reminder of appointments
 • Cancel appointments with the public health nurse- right until it starts
 • Have an overview of appointments
 • Receive important messages from the school health service directly to your phone
 • Read about what topics you can talk about with the school health service

How do I access the app?

 • Download the ‘Helsenorge’app from either App Store or Google Play on your phone · Order MinID-username/codes, if you don’t have you can order at: https://minid.no/kom-i-gang/registrer-deg/ 
 • Log on with your own MinID-account

About Digital health service

Digital health centre for young people will be tested until the summer for some schools in the Alna and Nordre Aker districts.

The service is a part of DigiHelsestasjon – Ungdomsløsningen, a large national cooperative project that will digitalise the public health and school health services. The project is financed by the Norwegian Directorate of Health and owned by the Department of Knowledge and Education, Oslo kommune. Read more about DigiHelsestasjon – Ungdomsløsningen