Avslutning vg3-ST

Maleri av solen

På grunn av smittevernsreglene har vi valgt å ha et arrangementet forbeholdt elever og kontaktlærere, med to klasser om gangen.

Kl 17: Klasse 3STA og 3STC; Kl 18: Klasse 3STD og 3STE; Kl 19: Klasse 3STF og 3STG

Skolen vil streame arrangementet live på Teams, her har du lenke.

Arrangementet foregår i skolens kantine der elevene vil ha faste sitteplasser. 

Vi ser fram til en fin avslutning!

Følg med Instagram og Facebook, bilder legges ut.