Hovedseksjon

Velkommen til Blindern vgs

Kunst  kantina

Blindern vgs tilbyr Studiespesialisering (ST) og International Baccaleureate (IB).

Skolen har flere prosjekter med eksterne samarbeidspartnere (UiO, Oslo Met, Oslo Science City), og har som mål å stimulere til lærelyst, åpne for refleksjon, tverrfaglighet og motivere til videre studier. Elevundersøkelsen viser høy trivsel blant våre elever. Følg oss på Instagram, og du vil se hvordan vi jobber. 

Vi er en stor studiespesialiserende skole og tilbyr mange programfag, i tillegg Breddeidrett og Drama.  

Følg oss på Instagram og Facebook!  

Møt Blindern-elever

IMG_2543.JPG