Foreldremøter/Parent Meetings 2019-20

kunst fra skolen

FORELØPIG DATERTE FORELDREMØTER:

STUDIESPESIALISERENDE

Tirsdag 20. august VG1

Kl 17.30. Sted: Kantinen

INTERNATIONAL BACCALAUREATE 

Tuesday 20th of August at 17.30: Parent meeting MYP5 - Canteen

Thursday 22th of August at 17.30: Parent meeting MYP4 - Auditorium

Tuesday 27th of August at 17.30: Parent meeting DP1 - Auditorium