Foreldremøter/Parent Meetings 2019-20

kunst fra skolen

STUDIESPESIALISERENDE: 

Torsdag 19. september VG1 og VG2/VG3

Kl 17.00 VG1 i klassrom. Med kontaktlærerne, om klassemiljø og læring.

Kl 17.30 VG2/3 i Kantinen. Med trinnledere, rådgivere og Skolehelsetjensten. Det gis informasjon om å være elev på vg2 og vg3, om fag og eksamen, om fravær, om undervisning og skolens prosjekter. Møtet vil ta opp trivsel og utfordringer og hvordan skolen og hjemmet kan samarbeide på en god måte. Skolehelsetjenesten vil snakke om typiske saker og hvordan få til den gode samtalen med ungdommen. Vi ønsker tett og god dialog med hjemmet og ser fram til å møte dere. Vi jobber alle for at elevene skal lykkes og trives! 

Det vil i februar/mars bli møte for vg3-foreldre om eksamen, vitnemål og russetid. 

Tirsdag 5. november VG1 og MYP5

Kl 17.30 i Kantinen. Dette foreldremøtet presenterer programfag og fagvalg på vg2 og vg3. Det er et nyttig og viktig møte for foreldre til elever på vg1 og MYP5. Dere får innsikt i hvordan programfag settes sammen og hvordan gjøre kloke valg for de neste to årene. Elevene er på denne tiden også i prosess omkring fagvalg.

Skolens IB-tilbud presentares fra kl 18.30. 

 

INTERNATIONAL BACCALAUREATE : 

Thursday september 19 at 17.30: Parent meeting MYP4 + MYP5