Foreldremøter/Parent Meetings 2018-19

Gjeng med ungdom sitter i solen.

STUDIESPESIALISERENDE

Tirsdag 21. august

VG1. Kl 17.30. Velkommen til Blindern vgs. Sted: Kantinen. Vedlagt presentasjon.

Torsdag 20. september 

VG1. Kl 17.30-19. Klassevise møter med foreldre og kontaktlærere

VG2-3. Kl 18-19. Informasjon v/trinnledere på vg2 og vg3. Om fag og eksamen, fravær, undervisning og skolens prosjekter, trivsel og utfordringer og samarbeid skole-hjem. Sted: Kantinen. Vedlagt presentasjon og om eksamen.

Onsdag 17. oktober kl 18-19.30: Temamøte "Ungdomstid" for alle foreldre på alle trinn. 

18.00-18.10 - Velkommen v/rektor

18.10-18.45 - Foredrag v/Oda Faremo Lindholm om ungdoms selvbilde

18.45-19.15 - Skolehelstjenesten presentere sitt daglige arbeid med elevene

19.15-19.30 - Avslutning og oppsummering

November (dato kommer): Foreldremøte for vg1 og MYP5 om fagvalg. Dette foreldremøtet presenterer programfag og fagvalg på vg2 og vg3. Det er et nyttig og viktig møte for foreldre. Dere får innsikt i hvordan programfag settes sammen og hvordan gjøre kloke valg for de neste to årene. Elevene er på denne tiden også i prosess om fagvalg. Skolens IB-tilbud presenteres fra kl 18.30. 

 

INTERNATIONAL BACCALAUREATE 

Tuesday 21th of August at 17.30: Parent meeting MYP5

Thursday 23th of August at 18.00: Parent meeting MYP4

Thursday 30th of August at 18.30: Parent meeting DP1

Thursday 20th of September at 17.30: Parent meeting MYP4 and -5 

Thursday 18th of October at 18.30: Parent meeting DP2