Hovedseksjon

Vitnemål og klager

Forskjellige skoleelementer

Nytt vitnemål

I perioden 4. – 29. juli, kan du henvende deg til Utdanningsetaten i resepsjonen for nytt vitnemål. Ring på forhånd og avtal tidspunkt. Telefon: 960 91 800
Adresse: Grensesvingen 6, Helsfyr
Telefonen er bemannet mandag til fredag kl 12:00-15:00 (torsdag til kl 16:00).
Før 4. juli og etter 29. juli må du henvende deg til din
egen skole. Send epost til postmottak.blindern.vgs@osloskolen.no 

Oppgi navn, tlf.nr , adresse og fag som skal justeres.

KLAGE på standpunktkarakterer:

Klagen må være skriftlig, og signeres av eleven. Det må gå fram hva eleven klager på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen. Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager etter kunngjøring (vg1-2, den 27. juni og vg3 den 20. juni). Mer informasjon her: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vurdering/behandling-av-klager-pa-standpunktkarakterer-i-fag/

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/eksamen/klage-pa-standpunktkarakter/

Skjema for å Klage på karakter 2022