Godt å være på Blindern vgs

VIP skole med lite hjerte

Følg oss på Facebook og Instagram,  og du får et visst inntrykk av hvordan vi har det på Blindern vgs.

Vi er en stor skole med 750 elever fordelt på  Studiespesialisering (ST) og International Baccaleureate (IB).