Hovedseksjon

God sommer!

Solsikker

Sommeren er lang, det kan være du grubler på noe. Ta i så fall kontakt med Nydalen Helsestasjon, se blå boks til høyre.  

Hendelser skjer uventet, slik som voldsangrepet i Oslo nylig. Hvis du er berørt av dette, kan disse rådene kanskje være til hjelp:

  • Ikke vær alene. Søk sammen med mennesker du stoler på.
  • Vær forsiktig med å legge ut bilder og informasjon på sosiale medier. Dette kan være vanskelig å ta tilbake senere, og det kan være belastende for andre som ser det. 
  • Begrens tiden du ser på sosiale og tradisjonelle media. Sett gjerne av begrensede tidspunkter hvor du ser på nyheter. 
  • Ta til deg mat og drikke selv om du ikke er sulten eller tørst.
  • Hvis du vil kan du snakke om hvordan du har det, og hva du har opplevd, med noen du stoler på. Men om du ikke føler for å snakke, så går det også helt fint. Det viktigste er å være sammen. 
  • Tidligere traumer kan reaktiveres og gi vanskelige reaksjoner. Dette er helt normalt og som oftest forbigående. Blir disse reaksjonene plagsomme, ta kontakt med fast behandler eller med kriseteamet. 
  • Tillat deg å gjøre hyggelige ting. Legg noen gode minner oppå de vonde. Dette demper reaksjonene og minner oss på hva som er normalt.

Behov fo å snakke med noen?

Hvis du har behov for en samtale med en voksen i løpet av sommerferien om noe som angår din fysiske eller psykiske helse, kan du komme på Drop-in på Nydalen Helsestasjon for ungdom, mand 11.7 og onsd 13.7g, fra 18.7 til 6.8 hver onsdag, kl. 15-18. HFU-telefonen er også bemannet hver dag i sommer, tlf. 97467435. 

Nydalen helsestasjon for ungdom (HFU) - Helsestasjon for ungdom (HFU) - Oslo kommune