God sommer!

kunst fra skolen

Skolens åpningstider i sommer:

Uke 26 man- fre 08:00 - 15:00

Uke 27 man-tors 10:00 - 14:00

 

Skolen er sommerstengt i ukene 28-31.

 

I ukene 28-31 kan henvendelse om vitnemål rettes til Utdanningsetaten, Inntakskontorets lokaler:

Grensesvingen 6 , Helsfyr. Telefon: 960 91 800. Epost: Postmottak@ude.oslo.kommune.no.

Mandag - onsdag , fredag: 12:00 - 15:00; Torsdag: 12:00 - 16:00