Vi er tildelt Elevrådspris 2018!

Vi er tildelt Elevrådspris 2018!

Juryens begrunnelse for tildeling av prisen er:

"Tittelen Årets nykommer" skal gå til det elevrådet som er under utvikling, og som har påbegynt
arbeidet med å bygge opp elevrådet, enten fordi skolen er ny eller fordi elevrådet har hatt lite aktivitet. Her er det elevinitiativet som premieres.
Prisen "Årets nykommer" tildeles elevrådet ved Blindern videregående skole.
Elevrådet har utfordret seg selv med ett mål for øyet: Å skape en trivelig og raus og
inspirerende skole der elevene gleder seg til å gå på hver eneste dag.
 
Elevrådet har beseiret interne konflikter i elevrådet, og blitt styrket som team. Nå fremhever
de det gode samarbeidet de har oppnådd og mulighetene dette har gitt, blant annet til å
gjennomføre en rekke aktiviteter for elevenes trivsel og tilhørighet til skolen.
 
Elevrådet har gjort endringer i klassevalgene for å ivareta representasjon fra alle trinn og
studieretninger ved skolen. Skolen har IB-linje, og elevrådet sørger for at referater og annen
informasjon er godt tilgjengelig og oversettes til engelsk. De har videre tatt grep for å sikre
kontinuitet og videreføring av kompetanse til kommende elevråd.
 
Juryen gratulerer igjen Blindern videregående skole med prisen og ønsker lykk til med det videre arbeidet."