VIP-makkerskap

om trygghet og trivsel

Programmet brukes særlig på vg1 der gode klassemiljøer skal opprettes og utvikles. Programmet tilpasses Vg2 og Vg3, og på IB. Elevene er fornøyd med makkerskaps-programmet, fordi elevene blir raskere og bedre kjent med hverandre. Du kan lese mer om VIP-makkerskap her.  

Til eleven 20,21 vgs.pdf 
Til foresatte VIP-makkerskap vgs 20,21.pdf