Hovedseksjon

Velkommen til foreldremøter

kunst fra skolen

Tirsdag 23. august kl 17:30. Foreldremøte for vg1 Her får dere møte leder og rådgiver på trinn, praktisk informasjon og mulighet til å stille spørsmål. Vi skal snakke om hvordan vi jobber på Blindern VGS og hvilke fag vi tilbyr, samt informasjon om rådgivertjenesten, skolehelsetjenesten og fraværsreglementet. Det blir også en liten bolk om russetid og erfaringer fra en tidligere elev. Vedlagt presentasjon

Onsdag 28. september kl 17:00. Foreldremøte for vg1. Dette foreldremøtet foregår klassevis, dere møter kontaktlærerne som vil informere om klassemiljøet, om skolehverdagen og hvordan vi jobber i ulike fag og tverrfaglig. Oppmøte i elevens klasserom. 

Tirsdag 11. oktober kl 18:00. Temakveld om ungdomstiden for vg2 og vg3. I dette møtet vil skolen ta opp typiske ungdomsutfordringer som våre elever møter på, som russetid, rus, vennepress, deling av bilder, utenforskap og liknende. Skolens rådgivere, ruskonsulent og Skolehelsetjenesten vil presentere sitt arbeid og de utfordringene de møter. De vil også kunne gi gode foreldretips.