Hovedseksjon

Velkommen til foreldremøter

kunst fra skolen

 

Tirsdag 6. desember kl 17:00. Foreldremøte for vg1.  Skolen vil ta opp typiske ungdomsutfordringer som våre elever møter på - russetid, rus, vennepress, deling av bilder, utenforskap og liknende. Vi legger opp til samtaler og deler gode foreldretips. 

Tirsdag 10. januar kl 17:00. Foreldremøte for vg1. Om fagvalg til vg2 og vg3, 

 

 

Tirsdag 23. august kl 17:30. Foreldremøte for vg1 Her får dere møte leder og rådgiver på trinn, praktisk informasjon og mulighet til å stille spørsmål. Vi skal snakke om hvordan vi jobber på Blindern VGS og hvilke fag vi tilbyr, samt informasjon om rådgivertjenesten, skolehelsetjenesten og fraværsreglementet. Det blir også en liten bolk om russetid og erfaringer fra en tidligere elev. Vedlagt presentasjon

Onsdag 28. september kl 17:00. Foreldremøte for vg1. Dette foreldremøtet foregår klassevis, dere møter kontaktlærerne som vil informere om klassemiljøet, om skolehverdagen og hvordan vi jobber i ulike fag og tverrfaglig. Oppmøte i elevens klasserom. 

Tirsdag 11. oktober kl 17:00. Temakveld om ungdomstiden for vg2 og vg3. I dette møtet vil skolen ta opp typiske ungdomsutfordringer som våre elever møter på, som russetid, rus, vennepress, deling av bilder, utenforskap og liknende. Skolens rådgivere, ruskonsulent og Skolehelsetjenesten vil presentere sitt arbeid og de utfordringene de møter. De vil også kunne gi gode foreldretips.    

Presentasjon Innledning v/rektor

Presentasjon v/ruskonsulent

Presentasjon fra Skolehelsetjenesten og rådgiverne, summeoppgaver og gode råd. 

Dato kommer. Fagvalg ST-Vg1 og om ungdomstid på videregående skole