Velkommen til Åpen Dag onsdag 29. januar

Åpen dag 29/01

Blindern vgs har som mål å stimulere til lærelyst, åpne for refleksjon, tverrfaglighet og motivere til videre studier. Møt våre elever og lærere for å få et innblikk i skolen og fagtilbudet på ST og IB.  Informasjonsmøter i auditoriet: 

ST - Kl 1600; 1730; 1830 ved rektor

IB - Kl 1630; 1800 ved IB-koordinator

Du finner alle realfagene i 5. etasje, fellesfag og samfunnsfaglige programfag i kantinen og IB (DP og MYP) er samlet i 4. etasje. Følg skilting og snakk med elevguidene. VELKOMMEN!