Korona - smitte og info

Illustrasjon.

Tirsdag 8. juni: Vi tester oss nå ut av karantene 7 dager etter siste gang på skolen. Dersom negativ PCR test tatt tidligst på da7 etter siste kontakt med den smittede er negativ, kan du gå ut av karantene. Test kan bestilles her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/

Egne regler for de som er smittet, dere får oppfølging av Smitteteamet. Har dere spørsmål, ring Smitteteamet Vest - tlf 404 11 520. 

Tusen takk for at dere har overholdt karantene og bidratt til å begrense smittespredningen:)

Uke 22:  Smitteutbrudd blant flere elever. Mandag kveld 31.05 ble vi kjent med smitteutbrudd blant russen. Noen vg2 elever og vg1-elever har også påvist smitte. Flere av de smittede var på skolen mandag 31.5, i ulike undervisningsøkter med klasse og faggrupper. Dette har utløst mange nærkontakter. Disse fikk tirsdag og onsdag beskjed om å gå i karantene pr sms.

Fra onsdag 2.6 gikk skolen over til heldigital undervisning for å hindre ytterligere smitte, og vg3-trinnet ble satt i karantene. Fra lørdag 5.6 ble også vg1 og vg2 ST satt i karantene. Skolen fortsetter med digital undervisning til og med onsdag 9.6. Karantene for nærkontakter varer 7 dager etter siste dag dere var på skolen, altså til mandag 7.6 eller tirsdag 8.6, da må dere teste dere ut av karantenen. Alle har fått info om karanteneregler. Skolen har hele tiden samarbeidet med Smitteteamet Vest og Bydelsoverlegen om smittesituasjonen. 

 

Uke 21-24: Massetesting vil pågå på skolen fra slutten av uke 21-24. Info her

Uke 20: Gult nivå fra tirsdag 18. mai. Undervising på skolen for alle trinn.

Uke 18-19. Rødt nivå.Se plan her. Heldagsprøver ST. IB-eksamen pågår. 

Uke 17: Rødt nivå. Heldagsprøver ST. Egen plan.

Uke 16: Rødt nivå. Gruppe 1 på skolen, gruppe 2 hjemme. IB egen plan. 

Uke 14 og 15 digital hjemmeundervisning etter timeplanen.

Kantinen er stengt etter påske. Elever oppfordres til å ha med niste. Inntil 200 elever kan sitte i kantinenTrinnvise sitteplasser. 

Uke 11-14: Digital hjemmeskole for alle tom 9.4. Timeplanen følges. 

Uke 10: Rødt nivå. ST - Kohort 1/Gruppe 1 er på skolen. 

Uke 9: MANDAG: Undervisningsfri (noen har avtaler med lærer); TIRSDAG: hjemmeskole; ONSDAG: Rødt nivå - ST Korhort 2/Gruppe2 på skolen uke 9;  Kohort 1/Gruppe 1 på skolen i uke 10 . IB egen plan. 

Uke 7: GULT nivå - det vil si alle elever tilbake på skolen fra mandag 15.2! Skolemelding sendt til elever og foresatte fredag 12.2.

Uke 6: rødt nivå. ST: Kohort 1/Gruppe 1 på skolen mand-onsd-fred; Kohort 2/Gruppe 2 på skolen tirsd-torsd. IB egen plan.

UKE 4-5: som følge av ny smittesituasjon skal videregående skoler ha digital undervisning i uke 4 og 1.-2.februar. Fra 3. februar, rødt nivå. Kohort 1/Gruppe 1 på skolen torsd og Kohort 2/Gruppe 2 på skolen onsd og fred. Timeplanen følges, og les meldinger på ITS fra faglærerne. 

RØDT nivå fra 11. november. Klassene halveres for å opprettholde 1-meters avstand i alle situasjoner. Skolen har siden skolestart innarbeidet faste smittevernsrutiner i klasserom og fellesarealer. Disse  overholder vi sammen, og vi tar vare på hverandre! Hver undervisningsøkt starter med vask av hender og pulter. Bokskapene er stengt inntil videre og elever må ha med seg bøker/PC til og fra skolen.

Læringssenteret er åpent hver dag. Inntil 30 elever kan oppholde seg der. 

FRAVÆR: Fra og med 24.08 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding. Det er viktig å være hjemme ved sykdom eller sykdomsfølelse, og ha lav terskel for å teste seg  for korona.  

Les mer om smittevern i skolen her: Utdanningsdirektoratet

Informasjon om smitte

Uke 22: Smitte blant vg2 og vg3-elever. Nærkontakter må lese dette om karantene.

Uke 10: Rødt nivå. Smitte i klasse 1STF og en tyskgruppe, halve gruppen i karantene tom 20.3. Aktuelle elever har fått melding og sms. 

Uke 8: smitte i en klasse på vg1, karantene tom 27.2, 1P-gruppe tom 26.2. Aktuelle elever har fått melding og sms. 

UKE 1-7: Ingen smitte som har utløst karantene for trinn eller klasse

Fra skolestart og fram til uke 51: Har skolen hatt ett smittetilfelle som utløste karantene for en halv klasse.  

Tirsdag 10. november: Skolen går over til RØDT smittenivå. Klasser deles i to grupper.

Massetesting

Elever og ansatte vil fra slutten av uke 21 og fram til sommerferien jevnlig testes på skolen. 

Målet med massetestingen er at elever og ansatte skal være trygge på skolen, og at ungdommer skal ha muligheten til raskere å leve så normalt som mulig, også under pandemien. 

Informasjon til foresatte her. Informasjon til elever her

Trenger du PC-support?

IKT er åpen for support, ring dem: 902 57 709 eller 480 79 386

Trenger du å snakke med noen?

Ta kontakt med rådgiverne eller Skolehelsetjenesten