Koronasituasjonen - oppdatert info

Illustrasjon

Uke 14 og 15 digital hjemmeundervisning etter timeplanen.

Kantinen er stengt etter påske. Elever oppfordres til å ha med niste. Inntil 200 elever kan sitte i kantinenTrinnvise sitteplasser. 

Uke 11-14: Digital hjemmeskole for alle tom 9.4. Timeplanen følges. 

Uke 10: Rødt nivå. ST - Kohort 1/Gruppe 1 er på skolen. 

Uke 9: MANDAG: Undervisningsfri (noen har avtaler med lærer); TIRSDAG: hjemmeskole; ONSDAG: Rødt nivå - ST Korhort 2/Gruppe2 på skolen uke 9;  Kohort 1/Gruppe 1 på skolen i uke 10 . IB egen plan. 

Uke 7: GULT nivå - det vil si alle elever tilbake på skolen fra mandag 15.2! Skolemelding sendt til elever og foresatte fredag 12.2.

Uke 6: rødt nivå. ST: Kohort 1/Gruppe 1 på skolen mand-onsd-fred; Kohort 2/Gruppe 2 på skolen tirsd-torsd. IB egen plan.

UKE 4-5: som følge av ny smittesituasjon skal videregående skoler ha digital undervisning i uke 4 og 1.-2.februar. Fra 3. februar, rødt nivå. Kohort 1/Gruppe 1 på skolen torsd og Kohort 2/Gruppe 2 på skolen onsd og fred. Timeplanen følges, og les meldinger på ITS fra faglærerne. 

RØDT nivå fra 11. november. Klassene halveres for å opprettholde 1-meters avstand i alle situasjoner. Skolen har siden skolestart innarbeidet faste smittevernsrutiner i klasserom og fellesarealer. Disse  overholder vi sammen, og vi tar vare på hverandre! Hver undervisningsøkt starter med vask av hender og pulter. Bokskapene er stengt inntil videre og elever må ha med seg bøker/PC til og fra skolen.

Læringssenteret er åpent hver dag. Inntil 30 elever kan oppholde seg der. 

FRAVÆR: Fra og med 24.08 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding. Det er viktig å være hjemme ved sykdom eller sykdomsfølelse, og ha lav terskel for å teste seg  for korona.  

Les mer om smittevern i skolen her: Utdanningsdirektoratet

Trenger du PC-support?

IKT er åpen for support, ring dem: 902 57 709 eller 480 79 386

Oppdatert smitteinformasjon

Uke 10: Rødt nivå. Smitte i klasse 1STF og en tyskgruppe, halve gruppen i karantene tom 20.3. Aktuelle elever har fått melding og sms. 

Uke 8: smitte i en klasse på vg1, karantene tom 27.2, 1P-gruppe tom 26.2. Aktuelle elever har fått melding og sms. 

UKE 1-7: Ingen smitte som har utløst karantene for trinn eller klasse

Fra skolestart og fram til uke 51: Har skolen hatt ett smittetilfelle som utløste karantene for en halv klasse.  

Tirsdag 10. november: Skolen går over til RØDT smittenivå. Klasser deles i to grupper.

Trenger du å snakke med noen?

Ta kontakt med rådgiverne eller Skolehelsetjenesten

Vaner som forebygger smitte

Sykle eller gå til skolen.
Bruk munnbind på offentlig transport til og fra skolen.
Hold deg til klassen din.
Hold avstand, 1 meter til andre elever.
Vask hendene ofte.  
Rengjør jevnlig mobilen din og PC-tastaturet.
Bruk albukroken når du nyser eller hoster.
Dusje etter KRØ-timer.