Covid-19

Illustrasjon

Skolen er på RØDT nivå fram til 21. januar 2021.

UKE 2: IB - egen plan; Vg1 ST - Gruppe 2 på skolen; Vg2-Vg3 ST - Gruppe 1 på skolen tirsd-torsd og Gruppe 2 på skolen mand-onsd-fred.  

RØDT nivå tilsier at skolen organiseres med mindre grupper og 1-meters avstand skal holdes i alle situasjoner.   

Skolen har siden skolestart innarbeidet faste smittevernsrutiner i klasserom og fellesarealer. Disse  overholder vi sammen, og vi tar vare på hverandre! 

Hver undervisningsøkt starter med vask av hender og pulter.

Bokskapene er stengt inntil videre og elever må ha med seg bøker/PC til og fra skolen.

Kantinen er åpen hver dag kl 10-14. I midttimene kan alle handle, men kun sitteplasser til 200 elever, det vil si ett trinn pr dag: Mandag Vg3/DP2; Tirsdag Vg2/DP1; Onsdag Vg1/MYP; Torsdag Vg2-3/DP; Fredag Vg1/MYP.

Læringssenteret er åpent hver dag. Inntil 30 elever kan oppholde seg der. 

Fravær: Fra og med 24.08 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding. Det er viktig å være hjemme ved sykdom eller sykdomsfølelse, og ha lav terskel for å teste seg  for korona.  

Les mer om smittevern i skolen her: Utdanningsdirektoratet

Vaner som forebygger smitte

Sykle eller gå til skolen.
Bruk munnbind på offentlig transport til og fra skolen.
Hold deg til klassen din.
Hold avstand, 1 meter til andre elever.
Vask hendene ofte.  
Rengjør jevnlig mobilen din og PC-tastaturet.
Bruk albukroken når du nyser eller hoster.
Dusje etter KRØ-timer.

Trenger du å snakke med noen?

Ta kontakt med rådgiverne eller Skolehelsetjenesten

Trenger du PC-support?

Stikk innom IKT-kontoret eller ring dem: 902 57 709 eller 480 79 386

Oppdatert smitteinformasjon

UKE 1

Ingen smitte som har utløst karantene for trinn eller klasse

Fra skolestart og fram til uke 51

Har skolen hatt ett smittetilfelle som utløste karantene for en halv klasse.  

Tirsdag 10. november 

Skolen går over til RØDT smittenivå. Klasser deles i to grupper.