Høsten 2020 og Covid19

Illustrasjon.

Covid19 i samfunnet påvirker skolehverdagen. Skolene er nå ved skolestart på gult nivå og må følge smitteverntiltak. I pausene må vi fordele oss. Heldigvis har vi en stor skolegård til å sitte i og kan ha ballspill. Kantinen er åpen for ett trinn om dagen. Klasserommene er åpne. Læringssenteret er åpent og inntil 30 elever kan oppholde seg der. Bokskapene er stengt inntil videre og elever må ha med seg bøker/PC til og fra skolen.

  • Elever bør sykle eller gå til skolen
  • Ingen syke skal møte på skolen, vi er tilbake på skolen når vi er symptomfri
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer
  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
  • Elever har faste plasser i hvert klasserom og faste grupper
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, og bør holde avstand til elever 
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand 
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Elever skal bidra til å holde skolen ren, kaste eget søppel inne og ute

FRAVÆR: Fra og med 24.08.-31.10.2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Les mer om smitteverntiltak i skolen her fra Utdanningsdirektoratet

Vaner som forebygger smitte

Sykle eller gå til skolen
Vask hendene jevnlig og særlig før du spiser og etter toalettbesøk. Vann og såpe er tilgjengelig i alle klasserom.  
Rengjør jevnlig mobilen din og PC-tastaturet.
Bruk albukroken når du nyser eller hoster.
Bruk papirlommetørkle når du nyser eller hoster. Kast det, vask så hendene.
Bruk antibac når vann og såpe ikke er tilgjengelig.
Unngå i størst mulig grad nærkontakt som håndhilsing og klemming. 
Dusje etter KRØ-timer.