Nye år som Universitetsskole!

Student og elever i klasserom

Vi er stolte over å ha blitt tildelt fire nye år som universitetsskole. Det betyr at vi fortsetter vårt forpliktende og gjensidige samarbeid med Universitetet i Oslo. 

I samarbeidsprosjektene vil elevene møte forskere og studenter. De vil oppleve læring på nye måter som bidrar til motivasjon og lyst til å lære og studere videre.

Elevene blir kjent med campus "Blindern" og studielivet. Og slik bidrar vi til å forberede elevene til høyere utdanning!

Konkurransen om å bli tildelt status som universitetsskole er stor. Les bloggen til rektor Svein Stølen ved UiO her.