Kunnskapsministeren på besøk

statsråd for kunnskap og integrering

Blindern vgs var første stopp i en rekke skolebesøk for statsråden. Her fikk hun innspill til hvordan skolen kan forberede elevene på en god måte til videre studier og arbeidsliv. Og innspillene er viktige for hennes videre arbeid med endringer av videregående opplæring.

Engasjerte elever, lærere og rådgivere snakket om akademisk skriving, kildekritikk, livsmestring, karrierekompetanse, dybdelæring, underveisvurdering - og ønske om å kunne forme egen skolehverdag noe mer.

Skolen er stolt over å bli møtt og lyttet til av kunnskapsministeren!

Les mer om saken her!