Skolevalget 2019

To dager med debatt og valg på Blindern vgs. God stemning under debatt og valgtorg. Elever i Politikk og menneskerettigheter har arrangert dagene, vært møteledere og valgfunksjonærer. Valgdeltakelse på 85,6%. God demokrati-opplæring, Takk for innsats til POM-elever og -lærere! 

Fordelingen til de største partiene ble Høyre (25,6%), Fremkrittspartiet (16,3%), Miljøpartiet (15,2%), Arbeiderpartiet (14,4%),  Venstre (13%), Sosialistisk Venstreparti (4,6%).