Vi er her for elevene!

Rådgivere

Har du behov for å snakke med noen? Da kan du ta kontakt med rådgiverne eller Skolehelsetjenesten. De vil kunne gi støtte og råd ved bekymring eller uro i denne situasjonen. 

Rådgiverne er tilgjengelige, ta kontakt med rådgiver for ditt trinn: Vg1 - Lars; Vg2 - Gøril; Vg3 - Ane; IB - Michael. Også miljøarbeider Ozan kan kontaktes. Se info i blå boks til høyre.

Skolehelsetjenesten kan kontaktes: Helsesykepleier: Grete Salater; grete.salater@bna.oslo.kommune.no tlf  906 66 008 eller Anita Olsen; anita.oddveig.olsen@bna.oslo.kommune.no tlf 905 02 202. Skolepsykolog: Sigrid Ramdal; sigrid.caroline.ramdal@bna.oslo.kommune.no tlf 900 21 981

OG, skolen gir PC-support. Ring 902 57 709 eller 480 79 386.

Er det ellers noe, send epost til din kontaktlærer eller blindernvgs@ude.oslo.kommune.no.

 

 

Rådgviere

IB & MYP Counsellor: Michael Watters.
Tlf: 95159 631

Rådgiver Vg1: Lars Henning Lund.
Tlf: 901 06 813

Rådgiver Vg2: Gøril Hoel.
Tlf: 901 07 138

Rådgiver Vg3: Ane Bruusgaard.
Tlf: 911 00 515

Miljøarbeider Ozan: tlf 909 58 767

Tilbud i koronatiden

Ung Arena Oslo Vest er tilgjengelig for ungdom som ønsker å snakke med noen, sjekk www.ungarenaoslo.no/

Foreldreveiledning i Nordre Aker. Telefon 477 82 463 (hverdager 10-15)

Sjekk ellers Oslo Kommune sin hjemmeside om tiltak i koronatiden.