Blindern vgs er stengt

Opplæring hjemmefra

Skolen legger til rette for at elevene i disse tider skal jobbe med opplæringen hjemmefra. Elevene følger hovedsaklig de fagene de har på timeplanen den dagen. Lærerne legger ut ulike arbeidsoppgaver. Det vil være ulike digitale undervisningsopplegg. Lærerne følger tett med, de ser på arbeid som blir gjort og gir veiledning. Lærerne er tilgjengelige for dere elever på teams, epost, sms. Les mer om digital undervisning her

Standpunktskarakter. Vi er allerede langt inne i andre termin, og det vil la seg gjøre å kunne sette standpunktskarakterer etter hvert.  Det er derfor viktig at hver enkelt elev følger opplæringen kontinuerlig hver dag fremover. Lærerne vil også være tydelige på hva slags arbeid som vil inngå i en sluttvurdering.

Årets skriftlig eksamen i vgs er avlyst. Det vil utover våren og forsommeren bli gitt ulike type vurderingssituasjoner slik at elever vil kunne få vist sin sluttkompetanse. Det er svært viktig for elevene å følge opp det arbeidet som lærerne gir, slk at dere er godt forberedt til vårens vurderinger.  

FRAVÆR: Elevene vil ikke få registrert fravær så lenge skolen er stengt, og de følger opplæringen skolen har lagt opp. 

Det er en alvorlig situasjon vi er i nå. Det er viktig å holde seg til myndighetenes råd. Vi må holde motet oppe i en helt annen hverdag enn hva vi er vant med. Det gjelder å få gode rutiner hjemme med skolearbeidet og annet hverdagsliv. Ta pauser og benstrekk, en tur ut, en god kopp te/kaffe, god lunsj og så videre. Og, hold kontakt med venner, med avstand, slik dere kan i denne situasjonen. 

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om stenging, fravær og opplæringsplikt, les her