Noen å snakke med i juleferien

Frossen kvist

Skolehelsetjenesten er tilgjengelig tom 22.12. Her finner du info. 

Fra mandag 27/12 til torsdag 30/12 vil det være mulighet til å snakke med helsesykepleier i bydel Nordre Aker på telefon.

Det kan dreie seg om vanskelige hendelser, psykiske helseutfordringer, eller at de opplever utfordringer og vansker i julehøytiden. Koronatid og sosial nedstengning kan ramme sårbare barn og unge hardt.

Ved mindre alvorlig problematikk i forhold til psykisk helse og trivsel, er det en fordel å vente til lokal skolehelsetjeneste er på plass igjen. Dette fordi de kan gi en bedre og mer langsiktig oppfølging.  Men ved tvil ring oss for drøfting.

Telefonen er bemannet mellom kl 09.00-14.00 og tlf nr er 97467435.