Rødt nivå fram til 15. mars

Heldagsprøver

Etter vinterferien er videregående skole i Oslo igjen på RØDT nivå. Vi innfører igjen ukesvis veksling mellom gruppene, pga økt fare for smitte med mutert virus.  

Uke 9: MANDAG: Undervisningsfri (noen har avtaler med lærer); TIRSDAG: hjemmeskole; ONSDAG: Rødt nivå - ST Korhort 2/Gruppe2 på skolen uke 9

Uke 10:  ST Kohort 1/Gruppe 1 på skolen i uke 10 . IB egen plan. 

 

HVER ONSDAG fram til påske kl 14-16 tilbyr skolen ekstra undervisning i matematikk og fremmedspråk.  Elevene velger matte- og fremmedsspåkgruppe. En fin sjanse til å trene matte og språk. Se oppslag på skolens infoskjermer om rom. Det serveres suppe:) Bli med!

 

 

PC-support

Skolen gir PC-support. Ring 902 57 709 eller 480 79 386.

Undervisning på RØDT nivå

Gruppene skal være mindre og en-meteren skal overholdes i alle situasjoner.

Klassene er delt i to, en gruppe på skolen og en gruppe hjemme. Det er krevende for lærer å holde undervisning for to grupper som er på ulike steder. Dere som er hjemme vil oppleve mindre oppfølging av lærer, mens dere som er på skolen får mer. Ta kontakt med lærer dersom du har spørsmål og innspill.