Oppdatert koronainformasjon

Illustrasjon

UKE 48

Skolen er inne i tredje uke på rødt nivå. Det er gruppe 1 som er på skolen, elever først i alfabetet. Ingen smitte så langt som har utløst karantene. 

Fredag 13. november

Skolen er fortsatt på rødt nivå. Skolen har ikke hatt smitte som har utløst karantene for trinn eller klasser.  

Mandag 9. november 

Skolen går over til rødt smittenivå fra og med tirsdag 10.11. Rødt nivå tilsier at gruppene skal minskes og en-meteren overholdes. Blindern vgs gjennomfører derfor opplæring for halve klasser om gangen. Klasser deles i to grupper (Gruppe 1 og Gruppe 2) etter alfabet. På ST har elevene en uke med opplæring på skolen, og en en uke med opplæring hjemme. På IB annen hver dag. Timeplanen skal følges, både for elever som er på skolen og de som er hjemme.

  • De elever som er hjemme skal møte til undervisning ved oppstart på Teams, dersom annet ikke er avtalt. Lærer registrerer fravær.
  • Undervisningsopplegg legges ut på It's, slik at elever som er hjemme har oversikt.
  • Vurderingssituasjoner foregår som planlagt, flere vil kunne gjennomføres på skolen. Skolen vil lage en plan for vurderingssituasjoner som er hensiktsmessig i denne situasjonen. 
  • ST - Matematikk vg1, språkfag og programfag, elevene følger den alfabetisk inndelingen. 
  • Leksehjelp i matematikk foregår som vanlig hver onsdag kl 14-1530 i skolens kantine. 

Uke 46 - Gruppe 1 har opplæring på skolen og Gruppe 2 hjemme. Neste uke omvendt. OBS! IB har egen plan. 

Teams vil i større grad brukes i undervisningen nå fremover, og vi anbefaler elever å ha ikke-trådløse hodetelefoner tilgjengelige. 

Fredag 6. november

De videregående skolene i Oslo skal over på rødt nivå fra midnatt mandag. På Blindern vgs blir det vanlig skole mandag. Fra tirsdag vil skolen legge til rett for en kombinasjon av skole- og hjemmeundervisning, og det kan være at grupper blir delt. Detaljert plan for Blindern vgs kommer mandag. 

Rødt nivå fremhever særlig - mindre grupper, opprettholde 1-meter i alle situasjoner, unngå trengsel. Se udir sine retningslinjer her. Det er en tøff situasjon vi står i, skolen vil finne løsninger som ivaretar elevenes beste.  

Torsdag 5. november: 

Skolen har så langt ikke hatt smitte som har utløst karantene for hele klasser eller trinn. Noen få elever er i karantene. Fraværet blant elever og ansatte har vært lavt den siste tiden. 

Skolen har vanlig skole i morgen fredag den 6. november. Vi venter på Byrådens pressekonferanse kl 13 i morgen og kommer med ny smitteinformasjon etter dette.

 

Undervisning på RØDT nivå

Gruppene skal være mindre og en-meteren skal overholdes i alle situasjoner.

Klassene er delt i to, en gruppe på skolen og en gruppe hjemme. Det er krevende for lærer å holde undervisning for to grupper som er på ulike steder. Dere som er hjemme vil oppleve mindre oppfølging av lærer, mens dere som er på skolen får mer. Ta kontakt med lærer dersom du har spørsmål og innspill.   

PC-support

Skolen gir PC-support. Ring 902 57 709 eller 480 79 386.