Korona - info

Illustrasjon.

Bruk munnbind på kollektivtransport og i taxi: Nå er det anbefalt at alle over 12 år bruker munnbind på kollektivtransport og i taxi, i tillegg til i butikker og på kjøpesentre. Det gjelder også elevtransport og transport til leirskole og andre aktiviteter.

Ang testing (massetesting) i Osloskolen: Massetestingen fortsetter på 5. til 10. trinn. Helsemyndighetene og byrådet vurderer om testingen skal utvides til flere trinn.

Elever med sykdomssymptomer skal ikke møte på skolen! Ta gjerne en korona-selvtest. Man kan bli smittet selv om man er fullvaksinert. Ved fravær gir elev/foresatt beskjed samme dag til kontaktlærer. 

Når elev tester positivt på selvtest. Da må eleven ta en PCR-test for å bekrefte om hurtigtesten er riktig eller ikke. 

Karanteneregler. De alminnelige karantenereglene består. Les her

Skolen og smittesporing. Dersom en elev tester positivt på PCR-tes, må eleven og foresatte kontakte andre de har hatt nærkontakt med, som nære venner. Gi også beskjed til kontaktlærer om smitten. Skolen trenger ikke å informere andre i klassen dersom én elev tester positivt. 

 

Hold på gode rutiner

- Vask hender ofte

- Fra 25.11: Bruk munnbind på kollektivtransport og i butikker

- Vær hjemme med sykdomssymptomer, gi beskjed til kontaktlærer

- Ta selvtest ved koronaliknende symptomer