Vitnemål

Vitnemål

Tidligere elever som trenger nytt vitnemål:

Send epost til skolens postmottak, oppgi navn, fødselsdato, adresse, tlf, avgangsår, skole og fag som ønskes justert. Hvis du har avlagt eksamener du ikke ønsker å ha på vitnemålet, er det viktig at du sier fra om det.

Skolen er åpen fra kl 8-15.00 i uke 26 og kl 10-14 i uke 27.

 

Vær tidlig ute med å bestille nytt vitnemål, da det kan ta opptil to uker å behandle saken.

 

Spørsmål om vitnemål i sommerferien:

I ukene 28-31 kan henvendelse om vitnemål rettes til Utdanningsetaten, Inntakskontorets lokaler:

Grensesvingen 6 , Helsfyr. Telefon: 960 91 800

Mandag - onsdag , fredag: 12:00 - 15:00; Torsdag: 12:00 - 16:00