Skolen som læringsarena for studenter

Lektorpragmmet

Blindern vgs har et nært samarbeid med lærerutdanningen på Universitetet i Oslo. I uke 41 har vi over 30 studenter fra Lektorprogrammet som for første gang er ute i skolen og kjenner på praksis. De observerer undervisning og får veiledning av våre lærere. Skolen er en viktig samarbeidspartner i lærerutdanningen.