Informasjon om eksamen

Informasjon om eksamen

Offentliggjøring av skriftlig eksamen er 15. mai kl 9.00 i skolens kantine.

SKRIFTLIG EKSAMEN

Foregår i perioden 22. mai til 1. juni. Egen plan

Oversikt Eksamen, Våren 2018

MUNTLIG EKSAMEN

Melding om trekket gis i Kantinen kl. 09:00:

Dagen før eksamensdagen er det obligatorisk fremmøte for alle eksamenskandidatene klokken 08:15- 10:00.

Muntlig og muntlig -praktisk eksamen

Foregår på følgende datoer:

Torsdag 7. juni: Vg3-Melding om trekk -Tirsdag 5.juni

Tirsdag 12. juni: Vg2 og Vg3 Melding om trekk -Fredag 8.juni

Fredag 15. juni: Vg1,Vg2, Vg3 Melding om trekk -Onsdag13.juni

Dagen før eksamensdagen er det obligatorisk fremmøte for alle eksamenskandidatene klokken 08:15- 10:00.