Holbergprisen i skolen

Holdbergspris i skolen

Lærerapportene vitner om at det gjøres et svært godt pedagogisk arbeid i skolene i forbindelse med deltagelsen, og at prisen brukes til å styrke elevenes fremtidige kompetanse,» uttaler juryleder Mette Andersson. Lærerne gjør gode fagdidaktiske vurderinger i de innleverte rapportene og viser at de forholder seg analytisk til kommende læreplan.

Vi er stolte!