Heldagsprøver

Heldagsprøver

Oppmøte

Møt senest kl. 8:15. Kommer du senere, må du henvende deg i resepsjonen. Elever som kommer etter kl. 10:00, kan ikke ta prøven.

Forberedelser og utstyr

Du har sovet godt, spist frokost, har med deg noe mat og drikke. Legg kopi av dokumenter i egen mappe på C-området, slik at du får tilgang til disse når du logger deg inn som eksamensbruker. Du har med lærebøker, notater og relevante hjelpemidler.

På skolen legger du fram PC, bøker og mat på pulten.

Veske/sekk settes på anvist sted. Avslått mobil og klokke legges i konvolutt.

Eksamensbruker

Du får en lapp med brukernavn og passord til pålogging i PC’en. Da er du inne på en eksamensbruker. Du henter fram et Word-dokument og lager topptekst, se egen beskrivelse. HUSK Å LAGRE UNDERVEIS!

I eksamensbrukeren har du tilgang til Store Norske Leksikon (SNL), Clarify, Lexin.udir.no (ordbøker). Bruk Chrome for å hente disse, IKKE InternetExplorer.

Underveis

Ingen elever kan forlate klasserommet før kl. 10:00. Faglærere vil i stor grad prøve å komme innom den første timen for å veilede. Viktig å spørre lærere dersom du lurer på noe med oppgaven.

Svar presist på oppgaven. Jobb med å få en god struktur og godt språk, og vis til god kildebruk ved

å referere eller sitere til dem, og ha en god kildeliste.

Ingen kan forlate en heldagsprøve før kl. 11:30.

Avslutning

Prøven må leveres innen kl. 13.30 (de med utvidet tid, kl. 14:30).

Lykke til !

Heldagsprøver oversikt- Se her