Holbergprisen i skolen – vi er med!

Holdbergprisen i skolen

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse. Deltakerne er elever i videregående skole. En viktig del av prisens formål er å stimulere barn og unge til å bli interessert i humaniora, samfunnsfag, juss og teologi. Forskningskonkurransen Holbergprisen i skolen er et tiltak for å innfri dette målet. Gjennom arbeidet blir de gjort kjent med forskning, aktuelle temaer, spørsmål, vitenskaplige metoder, og ulike utfordringer knyttet til Holbergprisens fagområder.  Elevene får kjennskap til bruk av historiske kilder, fagbegrep og lærer å skrive en drøftende og argumenterende tekst.

Det er lærerne Marit og Sverre som er initiativtakerne og som følger opp elevne underveis I prosessen. Det er fritt temavalg for forskningsprosjektene og elevene veiledes av etablerte forskere. Vi gleder oss til å se hvilke forskningsprosjekter de leverer.