Oppdatert koronainformasjon

Hold avstand, vask hendene

Grønt nivå i skolen tilsier at skolehverdagen gjennomføres som normalt.

  • Smitte blant vgs-elever: Hvis det oppstår smitte, skal nærkontakter gjennomføre hurtigtest eller selvtest. Ved negativt resultat på en test er nærkontakt ute av karantene og kan fortsette dagen. For å opprettholde fritak fra karantene, må elevene teste seg også etter 3 og 5 dager. 
  • Selvtest: Skolen deler ut selvtest til elever.  Elever selvtester seg hjemme mandag og torsdag (fra uke 36). Selvtesting utføres IKKE på skolen, med mindre det gjennomføres organisert i en klasse. 
  • Symptomer: Elever som har sykdomssymptomer møter ikke skolen. Disse tar en selvtest. Dersom symptomer vedvarer eller ligner Covid, bør det tas PCR-test på teststasjon. 
  • Fysisk kontakt: Vi skal unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt i den grad det er mulig.
  • Informasjon til foreldre om smitte blant barn og unge

Vaksinasjon og karantene - nye regler

  • Selvtest/hurtigtest erstatter karanteneplikten. 
  • Hvis du er fullvaksinert med koronavaksine, trenger du ikke gå i smittekarantene etter å ha vært nærkontakt med en smittet person. Dette gjelder fra én uke etter siste dose. Fullvaksinerte møter ikke på skolen ved sykdomssymptomer. 
  • Har du fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, trenger du heller ikke gå i smittekarantene. Dette gjelder dersom du tester deg mellom 3 og 7 dager etter nærkontakten med en smittet person. Du må ikke være i karantene frem til du tester deg. Hvis du tester positivt på covid-19 må du i isolasjon.

Oppdaterte karanteneregler her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/

Arrangementer og samlinger på skolen

Foreldremøter, samlinger for ansatte og andre arrangementer på skolen gjennomføres i henhold til råd og regler for arrangementer.  Foreldrene kan komme inn på skolen på grønt nivå. Her råd og regler: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/arrangementer-pa-offentlig-sted/

Smitte ved skolen

Uke 37

Skolen har registret seks elever fra fredag 10.9 til mandag 13.9. Det kan synes som om smitten er synkende. Vi fortsetter testing mandag og torsdag.    

Uke 36

Skolen har digital hjemmeundervisning for vg1 og MYP5 i tre dager, onsd-fred. Dette for å dempe smitten på vg1 som økte betraktelig i perioden 3.-7.9. Smitten er særlig påvist gjennom massetesting i uke 35 og 36. 

Uke 34

Tilfeller av smitte på vg1, vg2 og DP1. Aktuelle klasser får beskjed om selvtesting. Selvtester deles ut i klasser og til enkeltelever. Skolen har lite smitte, men den utløser en del selvtesting. Skolen har så langt kontroll på smitten. 

Uke 33

Smitte blant noen vg1-elever denne uken. Aktuelle klasser gjennomfører hurtigtest eller selvtest. For å opprettholde fritak fra karantene, må elevene teste seg også etter 3 og 5 dager. Aktuelle klasser får sms om testing.