Unntak fra fraværsregelen

Gjeng med ungdom sitter i solen.

Er du syk, skal du eller foresatte sende beskjed til faglærer og kontaktlærer. Fraværet blir dokumentert og blir IKKE tellende på 10%-regelen. 

Du som elev må huske å ALLTID varsle din kontaktlærer ved fravær. Det er ryddig. 

Ønsker du å vite mer om fraværsreglene i videregående skole, les her: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/videregaende-skole/fravarsregler/