Høstens foreldremøter/Parents meetings

Fem videregåendeskoleelever

Tuesday 19th of September 2017 at 17.30 in the Auditorium. (3IBG)

Blindern vgs has the pleasure to invite the parents/guardians of all second year students (3IBG) to an information meeting. 

Torsdag 21. september kl 17.30: Foreldremøter for vg1, vg2, MYP 4, MYP 5.

Vg1-/MYP4+5-foreldre møter direkte i klasserommene. Kontaktlærerne vil si noe om klassemiljøet og hvordan skolen jobber i de ulike fagene.
Vg2-foreldre møter i kantinen. Skolen vil presentere hvordan det er å være elev på vg2, si noe om utfordringer innen matematikk og fremmedspråk. Etter fellesinformasjon vil det være mulig å treffe kontaktlærer.

Mandag 23. oktober kl 18-19.30: Temamøte for alle foreldre, med tema "Ungdomstid og skole". Foreldre og skole kjenner på gleder og utfordringer i møtet med ungdommen. Her vil to forskere presentere forskning og funn om ungdom. Videre vil noen instanser fra Bydelen være til stede og presentere sitt arbeid. Formålet er å styrke kjennskapen til dagens ungdom (hva vet vi?), og skolens arbeid med dem. Foreldre vil også få gode råd.

18.00-18.10 - Velkommen v/rektor

18.10-18.45 - Knut Inge Klepp v/Folkehelseinstituttet: Presentasjon av nyeste forskning om ungdom, livsstil og helse

18.45-19.15 - Skolehelstjenesten og ruskonsulenten i Nordre Aker vil presentere sitt daglige arbeid

19.15-19.30 - Avslutning og oppsummering

Vel møtt!