Foreldremøter/Parent Meetings 2017-18

Fem videregåendeskoleelever

Tuesday 19th of September 2017 at 17.30 in the Auditorium. (3IBG)

Blindern vgs has the pleasure to invite the parents/guardians of all second year students (3IBG) to an information meeting. 

Torsdag 21. september kl 17.30: Foreldremøter for vg1, vg2, MYP 4, MYP 5.

Vg1-/MYP4+5-foreldre møter direkte i klasserommene. Kontaktlærerne vil si noe om klassemiljøet og hvordan skolen jobber i de ulike fagene.
Vg2-foreldre møter i kantinen. Skolen vil presentere hvordan det er å være elev på vg2, si noe om utfordringer innen matematikk og fremmedspråk. Etter fellesinformasjon vil det være mulig å treffe kontaktlærer.

Mandag 23. oktober kl 18-19.30: Temamøte for alle foreldre, med tema "Ungdomstid og skole". Foreldre og skole kjenner på gleder og utfordringer i møtet med ungdommen. Her vil en forsker presentere forskning og funn om ungdom. Videre vil noen instanser fra Bydelen være til stede og presentere sitt arbeid. Formålet er å styrke kjennskapen til dagens ungdom (hva vet vi?), og skolens arbeid med dem. Foreldre vil også få gode råd.

18.00-18.10 - Velkommen v/rektor

18.10-18.45 - Knut Inge Klepp v/Folkehelseinstituttet: Presentasjon av nyeste forskning om ungdom, livsstil og helse

18.45-19.15 - Skolehelstjenesten og ruskonsulenten i Nordre Aker vil presentere sitt daglige arbeid

19.15-19.30 - Avslutning og oppsummering

Onsdag 29. november kl 17.30-19: Foreldremøte for vg1 og MYP5 om fagvalg. Dette foreldremøtet presenterer programfag og fagvalg på vg2 og vg3. Det er et nyttig og viktig møte for foreldre. Dere får innsikt i hvordan programfag settes sammen og hvordan gjøre kloke valg for de neste to årene. Elevene er på denne tiden også i prosess om fagvalg.

 Skolens IB-tilbud presenteres fra kl 18.30. 

 

VÅREN 2018

Onsdag 7. februar kl 17.30-18.30: Skolen inviterer foreldre til vg3-elever for informasjon om eksamen, vitnemål, fullføre/bestå - og russetid.

 

Vi ønsker foreldre og foresatte vel møtt!