Eksamen våren 2021 - ST

Bøker

Eksamen våren 2021 - ST

Skriftlig eksamen for elever i videregående opplæring er avlyst våren 2021.

Privatisteksamener skal gjennomføres som vanlig (dette gjelder elever som selv har meldt seg opp i fag via Privatistkontoret).

Vg1 og Vg2: Ingen eksamener gjennomføres for Vg1 og Vg2

Vg3: Muntlig eksamen gjennomføres for avgangselevene på Vg3. Muntlig-praktisk eksamen gjennomføres ikke. Muntlig-praktiske eksamener blir avlyst. Elever som er trukket til Muntlig-praktisk eksamen skal dermed ikke ha eksamen. Hvem dette gjelder gjøres ikke kjent for elevene før ved kunngjøring av eksamenstrekket. Siste trekkdato er 9. juni (med forbehold for at datoen kan bli endret).

Disse Vg3-fagene har Muntlig-praktisk eksamen: Biologi 2, Fysikk 2, Informasjonsteknologi 2, Kjemi 2, Medie- og informasjonsteknologi 2, Breddeidrett 1

IB/DP2 gjennomfører eksamen. Egen info gitt til elever og foresatte. See meeting for parents 8th of April.