Eksamen våren 2021 - ST

Bøker

Eksamen våren 2021 - ST

Skriftlig eksamen for elever i videregående opplæring er avlyst våren 2021.

Privatisteksamener skal gjennomføres som vanlig (dette gjelder elever som selv har meldt seg opp i fag via Privatistkontoret).

Vg1 og Vg2: Ingen eksamener gjennomføres for Vg1 og Vg2

Vg3: Muntlig eksamen ble avlyst torsdag 27. mai.

IB/DP2 gjennomfører eksamen. Egen info gitt til elever og foresatte. See meeting for parents 8th of April.

 

 

Eksamen og standpunktvurdering våren 2021 - ST

Vg1:

Fag som har standpunktvurdering (avsluttende fag, karakteren kommer på vitnemålet): Engelsk, samfunnskunnskap, geografi, matematikk, naturfag

Fag som har terminvurdering (gjennomgående fag, karakteren kommer ikke på vitnemålet): Norsk, kroppsøving, fremmedspråk

Vg2:

Fag som har standpunktvurdering (avsluttende fag, karakteren kommer på vitnemålet): Alle programfag, matematikk, fremmedspråk (gjelder elever som hadde fremmedspråk på ungdomsskolen)

Fag som har terminvurdering (gjennomgående fag, karakteren kommer ikke på vitnemålet): Norsk, kroppsøving, historie, fremmedspråk (gjelder elever som ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen)

Vg3:

Alle fag har standpunktvurdering

 

Klage

Standpunkt

Bare fag som har standpunktvurdering har klagerett.

Klagefrist: 10 dager fra karakteren er kunngjort (ca. 14. juni)

Hurtigklage (gjelder elever som har søkt høyere utdanning høsten -21): To dager fra kunngjøring av standpunktkarakter

Muntlig eksamen

Det er ikke anledning til å klage på vurderingen, kun formelle feil (f.eks. at eleven ikke får utdelt tema 24 timer før eksamen, forstyrrelser under eksamen etc.)

Klagefrist: 10 dager

 

Skriftlig, begrunnet klage leveres i skolens resepsjon innen fristen.