Egen plan for de siste ukene

Heldagsprøver

Vedlagt egen juni-plan.

Merk at ST-plan står på de første sidene og MYP/DP-plan på siste side.