Bli kjent med Blindern vgs

Plakat Åpen dag BLV 22

Program legges ut tidlig i januar.