Nye adresser til skolen

To jenter hjelper hverandre med lekser.

Fra og med 11. september 2018 får skolen ny e-postadresse og ny postadresse. Hvis du skal kontakte skolen per e-post eller per post, må du benytte de nye adressene:

E-post:

postmottak@ude.oslo.kommune.no

Postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten
Blindern videregående skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo