Foreldremøte vg1- klassevis

To. 16.9.

17:3018:30

Dette foreldremøtet foregår i klasserommet med kontaktlærerne. Kun en forelder pr elev kan møte (dette av smittehensyn).

Vel møtt!