Ordensregler

 

  1. Kom tidsnok til undervisningen
  2. Møt forberedt og ha med læremidler                                                              
  3. Lever til rett tid
  4. Ha fokus på faget.
  5. Hold ro og orden i timene
  6. Forlat klasserommet ryddig. Hold skolen ren
  7. Vær vennlig og vis respekt for dine medelever og skolens ansatte