Fraværsregler

 

 

Videregående skole innvilger prinsipielt ikke søknader om fri fra undervisningen. Elever og foresatte vurderer selv om det er hensiktsmessig å være fraværende fra skolen og gir kontaktlærer melding om fraværet. Fravær føres som vanlig fravær, og eleven er selv ansvarlig for å ta igjen det han/hun går glipp av. Det kan ikke påregnes ekstra undervisning og heller ikke ekstra vurderingssituasjoner.

 

Har du mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil du ikke få karakter i faget. Du må legge frem dokumentasjon for å få fraværet unntatt fra fraværsgrensen.

Rektor vil kunne bruke skjønn, slik at elever i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter.

 

Alt fravær, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med, men det regnes ikke som fravær dersom du er borte på grunn av en rettighet du har etter Opplæringsloven.