Fraværsregler

Videregående skole innvilger prinsipielt ikke søknader om fri fra undervisningen. Elever og foresatte vurderer selv om det er hensiktsmessig å være fraværende fra skolen og gir kontaktlærer melding om fraværet. Fravær føres som vanlig fravær, og eleven er selv ansvarlig for å ta igjen det han/hun går glipp av. Det kan ikke påregnes ekstra undervisning og heller ikke ekstra vurderingssituasjoner.

Har du mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil du ikke få karakter i faget. Du må legge frem dokumentasjon for å få fraværet unntatt fra fraværsgrensen.

Rektor vil kunne bruke skjønn, slik at elever i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter.

Alt fravær, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med, men det regnes ikke som fravær dersom du er borte på grunn av en rettighet du har etter Opplæringsloven.

Når du er forhindret fra å møte på skolen:

  • Du/foresatte sender epost til kontaktlærer på fraværsdagen
  • Du gir beskjed om forventet lengde på fravær
  • Fravær som meldes fra er såkalt legitimert fravær. Dersom fravær ikke meldes til skolen, registreres det som udokumentert fravær.
Drawing of a city

Skolen blir bekymret for fraværet ditt når du:

  • Stadig kommer for sent på morgenen
  • Stadig har kortvarig fravær (fra 1-3 dager)
  • Ofte er borte fra vurderingssituasjoner
  • Ofte er borte fra samme fag eller på samme ukedag
Drawing of a city