Avtale etter 18 år

Ofte kan det være greit å ha en avtale om fortsatt samarbeid etter ffylte 18 år.

 

Vedlagt skjema fylles ut av elev og foresatte og leveres skolen, gjerne kontaktlærer eller rådgiver.