Reglement og veiledning

Her finner du Reglement og veiledning for eksaminander. Det er viktig at du setter deg godt inn i hvilke regler som gjelder for eksamen.

Skrivet omhandler blant annet: skriftlig eksamen, muntlig og muntlig-praktisk eksamen, klagemuligheter, forfall og sykdom under eksamen, ny, utsatt og særskilt eksamen, fusk og bortvisning og tilrettelegging.