Skolehelsetjenesten

skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenestens mål er å bidra til god helse, trivsel og mestring blant elevene. Vår målsetning er å støtte elevene slik at de kan ta vare på egen fysisk og psykisk helse. I dette arbeidet fokuserer vi på mestringsstrategier, ressurser i eleven selv og i nettverket.

                                 Føler du deg nedfor eller er engstelig?

  • Strever du med søvnvansker eller hodepine?
  • Har du utfordringer knyttet til mat og/eller kroppsbilde?
  • Er du bekymret for egen bruk av tobakk, alkohol eller andre rusmidler?
  • Er ting vanskelig hjemme eller i vennekretsen?
  • Trenger du resept på prevensjon?
  • Graviditetstest eller khlamydiatest?
  • Eller kanskje trenger du rett og slett et plaster eller noen å prate med?

 

Du kan ta kontakt med oss angående alt som handler om din fysiske, seksuelle eller psykiske helse og sosiale utfordringer.

 Vi har taushetsplikt.

Samarbeid med skole, hjem eller andre instanser skjer etter samtykke.

Åse Karin Byberg (helsesøster)

ase.karin.byberg@bna.oslo.kommune.no,  tlf. 900 21 981

Anita Olsen (helsesøster)

anita.oddveig.olsen@bna.oslo.kommune.no,  tlf. 905 02 202

Marit Hughes (psykolog)

marit.hughes@bna.oslo.kommune.no,  tlf. 906 22 789

The Public health services at Blindern Upper Secondary School