Brukerundersøkelser

 

Om Elevundersøkelsen høsten 2017

Blindern vgs har startet opp høsten 2014. Skolen har hatt fokus på å styrke og etablere et trygt og godt skolemiljø, og har etablert et mangfoldig tilbud av elevaktiviteter. Skolen har også satt noen tradisjoner, vi markerer høytider sammen som jul og påske og leker oss med Halloween og Valentine. Verdensdagen for psykisk helse markeres med felles frokost i kantinen. Skolens Elevråd spiller en aktiv rolle for elevmiljøet. Og skolen har skolerevy.

Rapporten presenterer resultater fra en skal fra 1 til 5, der 1 er lavest og 5 er høyest skår.

Elevundersøkelsen følges opp i Elevrådet, Skolens miljøutvalg (SMU) og Arbeidsmiljløutvalg (AMU).

Dette mener elevene - Resultatrapport høsten 2017

 

Om Foreldreundersøkelsen 2018

Foreldreundersøkelsen i Osloskolen ble gjennomført våren 2018 for foresatte med skolebarn under 18 år. For oss som videregående skole vil det si foresatte for vg1-elevene. Blant temaene er elevenes trivsel, støtte fra lærer og samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Foresattes tilbakemelding er viktig for at vi skal utvikle en enda bedre skole for alle.

Blindern vgs styrker skole-hjem-samarbeidet med to elevsamtaler i året på vg1, der også foresatte inviteres. Skolens hjemmeside og foreldreportal oppjusteres kontinuerlig, følg her også med på kalenderen.  

Skolen oppfordrer foreldre til å ta kontakt med skolen ved behov.  

Rapporten presenterer resultatene for vår skole sammenlignet med gjennomsnittet for alle osloskoler. Skala 1–5, der 1 er lavest og 5 er høyest skår.

Foreldreundersøkelsen følges opp i Elevrådet, Skolens miljøutvalg (SMU), Driftsstyret.

Dette mener foreldrene - Resultatrapport våren 2018