Foreldreundersøkelsen 2017

Rapporten presenterer resultatene for vår skole sammenlignet med gjennomsnittet for alle osloskoler. Skala 1–5, der 1 er lavest skår og 5 er høyest skår.

Dette mener foreldrene – Resultatrapport

Skolen vil følge opp resultatene i samarbeid med skolemiljøutvalget, driftsstyret og elevrådet.

Om Foreldreundersøkelsen 2017

Foreldreundersøkelsen i Osloskolen ble gjennomført våren 2017 for foresatte med skolebarn under 18 år. For oss som videregående skole vil det si foresatte for vg1-elevene. Blant temaene er elevenes trivsel, støtte fra lærer og samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Foresattes tilbakemelding er viktig for at vi skal utvikle en enda bedre skole for alle.

Blindern vgs styrker skole-hjem-samarbeidet med to elevsamtaler i året på vg1, der også foresatte inviteres. Skolens hjemmeside og foreldreportal vil være kontinuerlig oppjustert og kalenderen vil brukes flittig for viktige datoer og hendelser.  

Skolen oppfordrer foreldre til å ta kontakt med skolen ved behov.