Vg2 i utlandet

I dette notatet kan du lese utfyllende informasjon om utveksling.