Samarbeid med UiO

Skolens satsningsområder er: 

  • å være byens beste studieforberedende skole
  • å bidra til at elevene lykkes i høyere utdanning
  • å utvikle nysgjerrige elever som har mot til å sikte høyt
  • å øke elevenes internasjonale forståelse og tilhørighet

Utdanningsetaten og Universitet i Oslo inngikk i 2014 en Samarbeidsavtale. Samarbeidet skal realiseres gjennom utveksling av kompetanse og ressurser, for eksempel: Forelesning for våre elever, kurs for lærere, deltakelse på arrangementer, elever møter forskere, oppleve campus Blindern og undervisning i universitets lokaler og spesialrom. Et slikt samarbeid mellom en videregående skole og et universitet er enestående i sitt slag!

Pågående fagprosjekter er Akademisk skriving (Engelsk), Handelsavtaler (Geografi og Samfunnsfag), Energiprosjekt (Naturfag) og laboratorieøvelser (Kjemi). Prosjektene har skapt engasjement og gitt gode resultater.  

Med mulighetene til å prøve seg ut i nye læringsarenaer, oppleve læring gjennom forskning, møte virkelighetsnære oppdrag, vil elevenes nysgjerrighet utvikles og utfordres. Vi håper å bidra til at nettopp dette gir elevene mot til å sikte høyt i fremtidige studier.

Les rektor ved Universitet i Oslo, Ole Petter Ottersens blogg om samarbeidet:  "Universitet + Osloskolen = Sant". 

Universitetsskole

I tillegg til et nært samarbeid med Universitetet i Oslo, er skolen også Universitetsskole. Universitetsskole-prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved UiO. Formålet er å videreutvikle lærerutdanningen, skape gode modeller for lærerstudentenes praksis og øke forsknings- og utviklingsarbeid i skolene. Intensjonen er at dette skal lede til bedre og mer omfattende kompetanse blant lektorstudentene når de har fullført studiene sine, og bedre pedagogisk kvalitet ved skolene. Elevene vil møte nye lærerstudenter i utforskende praksis.

Hensikten med prosjektet er samarbeid mellom universitet og skolen om:

  • Forsknings- og utviklingsarbeid i skolene
  • Utvikling av lærerutdanningen
  • Utvikling av lærerstudentenes praksis

Lærerne ved skolene får kompetansehevende kurs, fagdager og veilederutdanning, som igjen kommer elevene til gode. Videre vil skolene få mulighet for å inngå samarbeid med UiO om andre forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til den faglige og pedagogiske praksis i skolene.

Les mer om universitetsskoleprosjektet